نحوه پرداخت هزینه ها

تعداد بازدید:۱۶۱۶

هزینه کارگاه و اقامت از طریق سایت زیر و بصورت انلاین با شناسه پرداخت 11011804159 انجام می پذیرد. لطفا فیش پرداختی را به آدرس کنفرانس ایمیل نمایید.

http://portal.tabrizu.ac.ir/payment

دانشگاه تبریز واحد پژوهشکده تبریز نوع درآمد کارگاه بین المللی کامپیوترهای کوانتومی و اپتیک کوانتومی قابل پرداخت است.

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸