اسامی سخنرانهای مدعو

تعداد بازدید:۲۸۸۷

پروفسور شی یائوژو (دانشگاه ژی جی یانگ، چین)

پروفسور لی کانگ وانگ (دانشگاه ژی جی یانگ، چین)

پروفسورجیان زی (دانشگاه فادان، چین)

پروفسور مصطفی صحرایی ( دانشگاه تبریز -ایران)

پروفسورعلیرضا بهرام پور(دانشگاه صنعتی شریف، ایران)

پروفسورمحمد محمودی (دانشگاه زنجان، ایران)

پروفسورمحمد کاظم توسلی (دانشگاه یزد، ایران)

دکتر منصور اسلامی (دانشگاه گیلان- ایران)

دکتر حمیدرضا حامدی (دانشگاه ویلنیوس، لیتوانی)

دکتر آذر وفا فرد (دانشگاه تبریز - ایران)

دکتر سید حسین اسدپور (دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی- ایران)

آخرین ویرایش۰۱ آبان ۱۳۹۸