تاریخ های مهم

تعداد بازدید:۱۹۷۶

آخرین مهلت ارسال چکیده یک صفحه ای :27 مهر  98

مهلت ثبت نام اولیه:15 مهر 98

آخرین مهلت ثبت نام:30 مهر 98

تاریخ برگزاری : 8و9 آبان 98


 

آخرین ویرایش۲۰ مهر ۱۳۹۸