محورهای گردهمایی

تعداد بازدید:۱۲۲۵

محورهای گردهمایی

رایانش کوانتومی:

مدار های کوانتومی

کنترل کیوبیت های کوانتومی

تصحیح خطای کوانتومی

الگوریتم کوانتومی

تله پورتیشن کوانتومی

درهم تنیدگی کوانتومی

اطلاعات کوانتومی

اپتیک کوانتومی:

اندرکنش نور با ماده

پدیده های همدوس کوانتومی

اپتیک غیر خطی کوانتومی


 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸