کمیته ها

تعداد بازدید:۱۵۲۶

کمیته علمی

پروفسور جیان زی (دانشگاه فادان-چین)

پروفسور شی یائو ژو (دانشگاه ژی جی یانگ -چین)

پروفسور حبیب تجلی (دانشگاه تبریز- ایران)

پروفسور مصطفی صحرایی (دانشگاه تبریز- ایران)

پروفسور محمد جعفریزاده (دانشگاه تبریز- ایران)

پروفسور محمد محمودی (دانشگاه زنجان - ایران)

دکتر مهدی رضایی (دانشگاه تبریز- ایران)

دکتر سهراب احمدی (دانشگاه تبریز- ایران)

دکتر رضا خردمند (دانشگاه تبریز- ایران)

دکتر وحید فلاحی (دانشگاه بناب - ایران)

 

کمیته اجرایی

پروفسور مصطفی صحرایی ( دانشگاه تبریز-ایران)

دکتر سعید اصغریزاده ( دانشگاه تبریز-ایران)

دکتر سهراب احمدی ( دانشگاه تبریز-ایران)

دکتر منصور اسلامی ( دانشگاه گیلان-ایران)

دکتر فروغ بزرگ زاده ( دانشگاه تبریز-ایران)

دکتر آذر وفافرد ( دانشگاه تبریز-ایران)

یاسر دلیر ( دانشگاه تبریز-ایران)

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۸