نشانی دبیرخانه و اطلاعات تماس

تعداد بازدید:۱۳۳۲

تبریز بلوار 29 یهمن ، دانشگاه تبریز، پژوهشکده فیزیک کاریردی و ستاره شناسی

کدپستی:5166614776

تلفن تماس: 33393055-041

فاکس:33345070-041

ایمیل: iwqcqo@tabrizu.ac.ir

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۸