هزینه اسکان

تعداد بازدید:۴۵۵

 


 هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 400،000  ریال 

اسکان در مهمانسرای دانشگاه تبریز (واقع در محوطه دانشگاه ) و سایر مکانهای در نظر گرفته شده است.

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵