نحوه پرداخت هزینه ها

تعداد بازدید:۴۸۷

 

هزینه ثبت نام نهایی (شامل هزینه ثبت نام و اسکان) به شماره حساب 504435407 بانک تجارت – شعبه دانشگاه تبریز به نام گردهمایی سیستمهای ابعادپایین واریز گردد. و تصویر فیش پرداختی در فرم ثبت نام بارگذاری گردد. توجه فرمایید که به همراه آوردن اصل فیش واریزی الزامی است.

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵