هزینه های ثبت نام

تعداد بازدید:۴۷۱

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در گرد همایی ، وعده های غذایی روزهای گرد همایی ، بسته علمی گرد همایی و پذیرایهای بین سخنرانی ها

 

دانشجویان 1300000 ریال

سایر شرکت کنندگان 2000000 ریال

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵