کارگاه

تعداد بازدید:۸۸۴

Application of SPR in Biomedicine

2 ساعت تئوری  - سخنران : پروفسور رشیدی از دانشگاه علوم پرزشکی تبریز

2 ساعت عملی - سخنران : فرزانه فتحی از دانشگاه علوم پرزشکی تبریز

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۳۹۷