کمیته های علمی و اجرایی

تعداد بازدید:۱۱۶۴

کمیته علمی:

Prof S. Unlu                            University of Boston

Prof. M. Rashidi                     Tabriz University of Medical Sciences

Prof. A. Asgari                        University of Tabriz (RIAPA)

Dr. S.Ahmadi (Chair)              University of Tabriz (RIAPA)

Dr. R.Kheradmand                 University of Tabriz (RIAPA)

Dr. K.Shams                            Blood Transfusion Center


کمیته اجرایی:

Dr. R.Kheradmand University of Tabriz (Chair)

 

 پشتیبانی امور رایانه ای :

ahad ghanbarzadeh

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۷