تاریخهای مهم

تعداد بازدید:۱۹۰۹

مهلت ثبت نام و ارسال مقاله تا 15 تیر تمدید شد

آخرین مهلت ثبت نام با اسکان  8 تیر  1397
آخرین مهلت ثبت نام بدون اسکان 12 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال چکیده یک صفحه ای  10 تیر 1397

تاریخ برگزاری: 20 و 21 تیر 1397

آخرین ویرایش۱۱ تیر ۱۳۹۷