هزینه های ثبت نام و اسکان

تعداد بازدید:۱۸۴۴

هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در گرد همایی ، وعده های غذایی روزهای گرد همایی ، بسته علمی گرد همایی و پذیرایهای بین سخنرانی ها
دانشجویان 1500000 ریال
سایر شرکت کنندگان 2500000 ریال

تعداد محدودی بورس به دانشجویان تحصیلات تکمیلی بعد از بررسی پرونده و تقاضاهایشان اعطا خواهد شد.

هزینه اسکان


 هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 500،000  ریال 
اسکان در مهمانسرای دانشگاه تبریز (واقع در محوطه دانشگاه ) و سایر مکانهای در نظر گرفته شده است.

نحوه پرداخت هزینه ها :

هزینه ثبت نام نهائی به شماره حساب 2177220402008 با شناسه پرداخت 03001701026130186 درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی  – شعبه دانشگاه تبریز   واریز گردد.  توجه فرمایید که به همراه آوردن اصل فیش واریزی الزامی است.توجه فرمایید واریز حتما با شناسه پرداخت فوق انجام شود .

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷