هزینه اسکان

تعداد بازدید:۴۶۳

هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 300،000  ریال 
 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵