مدرسین

تعداد بازدید:۲۱۴۸

•    آقای مهندس علی آزادگان: کارشناس ارشد فیزیک- اپتیک دانشگاه ارومیه و پیشکسوت نجوم آماتوری
•    خانم دکتر آنیا صمدی: دکتری اخترفیزیک از دانشگاه تبریز (پژوهشگر پسا دکتری پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز)
•    آقای دکتر امیرهادی ضیائی: دکتری گرانش وکیهانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی (هیئت علمی پژوهشکده نجوم مراغه)
•    خانم دکتر سمیه صبری: دکتری اخترفیزیک دانشگاه تبریز
•    آقای مهندس سید عماد قاضی طباطبایی: مهندس عمران-منجم آماتور

 

آخرین ویرایش۲۳ آبان ۱۳۹۷