مشخصات پدیده گرفت

تعداد بازدید:۱۳۰۸

دو پدیده مهم نجومی در این تاریخ روی خواهد داد:

1. گرفت کامل ماه که در تبریز قابل رویت می باشد.

2. موقعیت سیاره سرخ مریخ در نزدیکترین فاصله از کره زمین در تاریخ 27 ژانویه که در این موقع سیاره مریخ در آسمانبا شدت نور بیشتری ظاهر خواهد شد ( حتی در نزدیکی های افق پایین)

مدت گرفت 6 ساعت و 13 دقیقه و 51 ثانیه می باشد

زمان گرفت کامل : "56'42 ,1

شروع نیم سایه : "47'44, 21 - 5 مرداد

شروع جزیی : "27'54, 22 - 5 مرداد

شروع کامل : "15'0, 0 - 6 مرداد

بیشترین : "44'51, 0 - 6 مرداد

خاتمه گرفت کامل : "11'43, 1 - 6 مرداد

خاتمه گرفت جزیی : "00'49, 2 - 6 مرداد

خاتمه گرفت نیم سایه : "38'58, 3 - 6 مرداد

آخرین ویرایش۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۷