هزینه های ثبت نام و اسکان

تعداد بازدید:۱۸۰۷

هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در گرد همایی ، وعده های غذایی روزهای گرد همایی ، بسته علمی گرد همایی و پذیرایهای بین سخنرانی ها
دانشجویان 1400000 ریال (شامل کنفرانس ، ناهار و رصد)
سایر شرکت کنندگان 2300000 ریال (شامل کنفرانس ، ناهار و رصد)

هزینه ثبت نام فقط رصد 1000000 ریال

هزینه اسکان


 هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 500،000  ریال 
اسکان در مهمانسرای دانشگاه تبریز (واقع در محوطه دانشگاه ) در نظر گرفته شده است.

 

نحوه پرداخت هزینه ها :

هزینه ثبت نام نهائی به شماره حساب 2177220402008 با شناسه پرداخت 03001701026630112 درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی  – شعبه دانشگاه تبریز   واریز گردد.  توجه فرمایید که به همراه آوردن اصل فیش واریزی الزامی است.توجه فرمایید واریز حتما با شناسه پرداخت فوق انجام شود .

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۷