هزینه ها و نحوه پرداخت

تعداد بازدید:۴۹۹

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در مدرسه ، وعده های نهار و صبحانه 
 ، بسته علمی مدرسه و
پذیرایهای بین سخنرانی ها:

 

دانشجویان 1200000 ریال

سایر شرکت کنندگان
2000000 ریال

هزینه رصد(به همراه پذیرایی) : 500000 ریال

 


___________________________________________________________

 

هزینه اسکان :
هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 300،000  ریال
 

شماره حساب جهت واریز هزینه ها : 504435512 بانک تجارت شعبه دانشگاه تبریز به نام
مدرسه پیشرفته بین المللی تابستانی اختر فیزیک


 

مهلت ثبت نام  به پایان رسیده است.

                          
در صورتی که موفق به پرکردن الکترونیکی فرم ها نشدید فرم های زیر را پر کرده و به آدرس ایمیل 
Riapa@tabrizu.ac.ir ارسال نمایید.
                        

 

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۳۹۵