کمیته علمی

تعداد بازدید:۴۸۰

سرژ کوچمی                                 موسسه اخترفیزیک پاریس

علی عجب شیری زاده                     دانشگاه تبریز

سهراب راهوار                          دانشگاه صنعتی شریف

حبیب قرار خسروشاهی                پژوهشگاه دانشهای بنیادی

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۴ آبان ۱۳۹۵