محور های مدرسه

تعداد بازدید:۴۸۳

 کیهان شناسی  ، گرانش ، نتایج ماموریت پلانک

فرا سیارات: رصدها ، متدولوژی ، نتایج

دنباله دارها ، اجرام ریز ، محیط بین سیارهای ، نتایج بدست آمده از ماموریت روزتا

فعالیتهای خورشیدی : فورانات ، شراره ها ، آب و هوای فضایی و اقلیم فضایی

رصدهای تلسکوپی زمینی ، پردازش تصویر و تکنیکهای رصدی

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵