محققین پسا دکتری و دانشجویان دکتری

تعداد بازدید:۶۲۰۵
محققین پسادکتری:
 

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه

تماس

تصویر

منصور اسلامی

04133393015

m.eslami@tabrizu.ac.ir

کبری حسنی رخ

04133393031

zhasanirokh@yahoo.com

رعنا عسگری ثابت

04133393031

asgarisabet@tabrizu.ac.ir

بابک علیایی فر

 

04133393033

babak.olyaeefar@gmail.com

روشنک کیان

04133393031

Roshanak_kian@tabrizu.ac.ir

آذر وفا فرد

04133392996

 
فرشاد اختریان فر

04133393015

farshad.akhtarian@gmail.com

مهسا خادم صدیق    
زینب ابراهیم پور    
آنیا صمدی قدیم   samadi.aunia@tabrizu.ac.ir
فروغ بزرگزاده   fbozorgzadeh@live.com

 

محققین پسادکترای قبلی

  فرزانه بیات     

                

                

04133393031

farzanehbayat84@gmail.com

 

زینب هزارخانی

04133392996

                         hezarkhani@tabrizu.ac.ir

 

 

نام و نام خانوادگی ایمیل شماره اتاق گروه
 مجید عباس آبادی  abbasabadi-m@tabrizu.ac.ir  1-12  مخابرات
 ال ناز باقرزاده  e.bagherzadeh7@gmail.com  2-4  فیزیک
 مهسا خادم صدیق  mahsa.sadigh@yahoo.com  2-4  فیزیک
 مریم السادات رفیعی  maryam.rafiei@tabrizu.ac.ir  2-24  مخابرات
 لیلا آزادی  l.azadi@tabrizu.ac.ir  2-24  الکترونیک
میثم معمارزاده m.memarzadeh@tabrizu.ac.ir 1-12  مخابرات
مهدیه شکوری shakouri@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
پریسا محنتی p.mehnati@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
جواد فولادی اسکویی jfooladi@tabrizu.ac.ir 1-12 الکترونیک
فریبا لطفی f.lotfi@tabrizu.ac.ir 2-24 مخابرات
مجید مینایی m.minaee@gmail.com 1-12 مخابرات
بهروز جلیلیان bjalilian445@gmail.com 1-12 مخابرات
 شایسته رحمانی  shayestehrahmani@tabrizu.ac.ir  2-25  مخابرات
 محمد مهدی شفیع  Mehdishafie@tabrizu.ac.ir  1-12  مخابرات
کامل تالونه k.talouneh@tabrizu.ac.ir 1-12 مخابرات
پریسا سلیمانی p_soleimani@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
زینب خاقانی z.khaghani@tabrizu.ac.ir   الکترونیک
رعنا زیبایی r.zibaie@tabrizu.ac.ir 2-24 فیزیک
رسول هاشمی r.hashemi@tabrizu.ac.ir 1-12 الکترونیک
مژگان مهدی زاده m.mahdizadeh@tabrizu.ac.ir  2-24 الکترونیک
بهزاد سنگ شکن B.sangshekan@tabrizu.ac.ir  1-12 مخابرات
المیرا عنابی میلانی Elmira.milani@tabrizu.ac.ir  2-24 الکترونیک
زهره حیدرنیا Sh_haidarnia@tabrizu.ac.ir 2-25 مخابرات
نیما فتحعلیزاده Fathalizadeh.n@tabrizu.ac.ir 2-24 الکترونیک
       
آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۳۹۸