کمیته های علمی و اجرایی

تعداد بازدید:۹۰۳

 

کمیته علمی:

دکتر اصغر عسگری         (دانشگاه تبریز -دبیر کمیته)

دکتر منوچهر کلافی        (دانشگاه تبریز)

دکتر عباس بهجت          (دانشگاه یزد)

دکتر سهراب احمدی      ( دانشگاه تبریز)

دکترکوانگ سو کیم       (UNIST کره جنوبی)

دکتر استفانو بلووچی    (آزمایشگاه ملی فراچاتی-INFN-رم- ایتالیا)

 دکتر یاسر عبدی           (دانشگاه تهران)

دکتر فرهنگ عباسی      (دانشگاه صنعتی سهند- تبریز)

 


 

کمیته اجرایی:

دکتر سعید شجاعی           ( دانشگاه تبریز- دبیر کمیته)

 دکتر بهروز رضایی          (دانشگاه تبریز)

دکتر سعید اصغری زاده     (دانشگاه تبریز)

 

 پشتیبانی امور رایانه ای :

مهندس احد قنبرزاده      (دانشگاه تبریز)

آخرین ویرایش۱۸ دی ۱۳۹۵