مدیر گروهها

تعداد بازدید:۲۷۱۱

مدیر گروههای آموزشی :

 دکتر محمد صادق ذاکر حمیدی


  تلفن: 04133393035

  ایمیل: zakerhamiditabrizu.ac.ir

 

آخرین ویرایش۰۱ اسفند ۱۳۹۷