رصد خانه خواجه نصیر الدین طوسی

تعداد بازدید:۲۲۰۷۹

رصدخانه خواجه نصیرالدین طوسی پژوهشکده: این رصدخانه در 45 کیلومتری جنوب شهر تبریز  بر فراز کوه بلیندی با عرض جغرافیایی تقریبی  38 درجه شمالی و طول جغرافیایی تقریبی 46 درجه شرقی مستقر است.

این رصدخانه دارای یک تلسکوپ خورشیدی انکساری ( 6 اینچی ) است که جهت بررسی پدیده های خورشیدی و لکها و شراره ها استفاده می شود و مجهز به فیلتراست.  همچنین وجود دو تلسکوپ 40 و 60 سانتی متری کاسگرین با پانل الکترونیکی و رصد ستارگان تا قدر 11 ، ساختمان پژوهشگران، ژنراتور 32 کیلوات و ژنراتور 5 کیلوات و ... از جمله امکانات موجود در این رصدخانه است که باید به اینها یک تلسکوپ فعال24 اینچی  نیز اضافه شود که در سال 2016 راه اندازی شده است و در حال حاضر بزرگترین تلسکوپ فعال ایران است. هر کدام از این تلسکوپ ها درگنبدهای جداگانه قرار دارند و هر گنبددارای سه طبقه است.

رصد خانه خواجه نصیر الدین طوسی در حال حاضر بزرگترین رصدخانه فعال کشور است که می تواند پاسخگوی نیازهای رصدی محققین از سراسر کشور باشد.

 

 

آخرین ویرایش۲۶ بهمن ۱۳۹۵