سامانه افلاک نما

تعداد بازدید:۱۱۵۵۸

سامانه افلاک نمای پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز از نوع Sky Master  با قابلیت رویت 10000 ستاره و جرم سماوی از جمله خوشید ،ماه ، سیارات و تعدادی از اقمار آنها، صور فلکی ، دوایر استوای سماوی و نصف النهار ناظر و دایره البروج و ..... می باشد. این سامانه به منظور آموزشهای مقدماتی و تخصصی به دانشجویان، دانش آموزان و عموم مردم دایر شده است. مدت اجرای هر برنامه آموزشی یک ساعت می باشد.

تعیین وقت قبلی هم از طریق اینترنت و توسط سایت riapa.tabrizu.ac.ir       و هم از طریق تماس با شماره تلفن 33393009-041  امکان پذیر است و متقاضیان با مراجعه به سایت و انتخاب یکی از گزینه های وقت اشغال نشده، با ثبت تعداد بازدید کنندگان و واریز مبلغ کل به حساب سیبای شماره  2177220431003  بانک ملی شعبه دانشگاه تبریز زمان و ساعت بازدید را انتخاب نمایند. مبلغ واریزی به ازای هر یک نفر بازدید کننده 250000 ریال ( دویست و پنجاه هزار ریال) است. فیش مربوطه را حداقل یک هفته قبل از برنامه به این پژوهشکده تسلیم نمایید. گنجایش سالن افلاک نما 85 نفر بوده و حداقل  نصاب  بازدید کننده بایستی 40 نفر باشد. ساعات بازدید روزانه 9 الی 10:30 ،  10:30 الی 12  و 14 الی 15:30 می باشد.

تلفن:  33342564-041  نمابر:  33347050-041    صندوق پستی :  163-51665

پست الکترونیک:   riapa@tabrizu.ac.ir       و    kermani@tabrizu.ac.ir      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۳ خرداد ۱۴۰۲