آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۱۴۹۴

گروه توجه ویژه ای به تجهیز آزمایشگاه و انجام پروژه های تجربی دارد و هم اکنون دارای سه آزمایشگاه مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی زیر است:

تجهیزات ایجاد خلا .

تجهیزات سنتز شیمیایی.

بریجمن افقی و عمودی.

کوره الکتریکی تا دمای 1500 درجه سانتی گراد.

دستگاه لایه نشانی به روش تبخیر و بمباران الکترونی جهت تولید لایه های نازک.

دستگاه اندازه گیری مشخصه های الکتریکی با دقت میلی ولت و نانو آمپر.

دستگاه فوتولیتوگرافی.

دستگاه همزن التراسونیک.

دستگاه چهارسوزنی جهت تعیین رسانندگی لایه های نازک.

طیف سنجی مادون قرمز.

Spin coater

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۵