معرفی

تعداد بازدید:۱۵۲۶

گروه فوتونیک الکترونیک پژوهشکده در سال 1385 در پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی پایه گذاری شد. ماموریت اصلی گروه انتقال تحقیقات برجسته بین المللی در علوم پایه با تاکید بر تکنولوژیهای نوری و حرکت در مرزهای دانش به منظور توسعه تکنولوژیهای نوین در حوزه ادوات اپتوالکترونیکی است که در جهان واقعی پیرامون ما کاربرد داشته باشند. این گروه عهده دار تحقیقات کاربردی و پایه در حوزه های نانوالکترونیک، میکروالکترونیک، اپتوالکترونیک، مواد نوین ، ادوات و سیستمهای فوتونی(بلورهای فوتونی) می باشد.

هدف این گروه ایجاد جو علمی مناسب و پرورش همکاریهای بین رشته ای میان فیزیک حالت جامد و الکترونیک- علوم مواد و فوتونیک است که بتواند برنامه های تحقیقاتی را پشتیبانی کرده و محیطی شاداب و به لحاظ علمی پویا برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی بوجود آورد. دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد به منظور آشنایی با تکنولوژیهای روز مرتبط با حوزه نانو فوتونیک و فهم مبانی فیزیکی مربوطه، آموزش می بینند. گروه همواره از همکاری با بخش صنعت استقبال کرده است.

 

 

آخرین ویرایش۱۳ دی ۱۳۹۵