آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۱۴۳۶

آزمایشگاههای گروه پلاسما از جمله آزمایشگاههای مجهز در زمینه های پلاسما در کشور بشمار می آید. این آزمایشگاهها شامل آزمایشگاههای پلاسما فوکوس و آزمایشگاه تحقیقاتی پلاسما دمای پایین است.

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵