پژوهشها

تعداد بازدید:۱۱۵۰

گروه پلاسما با هدف به کارگیری دانش و فناوری پلاسما برای رفع برخی نیازهای علمی و صنعتی کشور اولویت های زیر را برای فعالیت های خود در نظر دارد.

پلاسمای دما پایین:

مهمترین محورهای مورد توجه در این حوزه عبارتند از:

طراحی پالایشگرهای پلاسمائی برای حذف آلودگیهای گازی و فلزات سنگین از محیط زیست.
سنتز نانو مواد مورد نیاز صنایع پتروشیمی با استفاده از پلاسما.
مطالعه اثر پلاسما بر کراکینگ ترکیبات نفتی

پلاسما دما بالا:

 به کار گیری امکانات آزمایشگاه پلاسمای کانونی سهند در محورهای زیر:

مطالعه اثر بمباران قطعات مورد استفاده در صنایع با یونهای پر انرژی، جهت بالابردن سختی آنها.
توسعه منابع تولید پرتو های یونیزان پالسی و پر توان.
لایه نشانی کاشت یونی بر روی فلزات سازگار با بدن انسان جهت مصارف پزشکی.

پلاسمونیک:

مهمترین محورهای مورد توجه در این حوزه عبارتند از:

بررسی و امکان سنجی تئوری و تجربی کاربردنانو ساختارهای پلاسمونیکی در روشهای درمان و تشخیص پزشکی.
شبیه سازی بر همکنش نور با نانو ساختارهای پلاسمونیکی.

 

 

آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۳۹۵