اعضا

تعداد بازدید:۴۳۰۷

عبدالرسول اسفندیاری

  استاد

  تخصص :فیزیک پلاسما


  تلفن: 0413333002

  ایمیل: esfand@tabrizu.ac.ir

سیروس خرم

  استادیار

  تخصص :فیزیک پلاسما


  تلفن: 0413333016

  ایمیل: skhorramtabrizu.ac.ir

وحید سیاه پوش

  استادیار

  تخصص :فیزیک پلاسما ، نانو پلاسمونیک


  تلفن: 0413333008

  ایمیل:v_siahpoushtabrizu.ac.ir

 سایر اساتیدی که با این گروه همکاری دارند.
- دکتر صمد سبحانیان - دکتر حمید نقش آرا - دکتر محمد علی محمدی - دکتر مهران صباحی - دکترسهراب احمدی - دکتر محمد صادق ذاکرحمیدی
آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹