پژوهشها

تعداد بازدید:۱۱۹۳

تحقیقات انجام یافته در این گروه بیشتر بر پایه بررسی های نوری متمرکز شده است. اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه نجوم و استخراج تقویم نجومی در مناسبت های اسلامی و ملی از برنامه های این گروه محسوب می شود.

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵