اعضا

تعداد بازدید:۲۲۳۳

میر حجت کرمانی

  استادیار

  تخصص : اخترفیزیک


  تلفن: 04133393002

  ایمیل:kermanitabrizu.ac.ir

 

همکاران گروه:

1-      دکتر داوود جسور

2-      دکتر علی عجب شیری زاده

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹