کتابخانه

تعداد بازدید:۳۰۸۶


کتابخانه پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی ، کتابخانه تخصصی در زمینه فیزیک و فوتونیک می باشد .مجموعه این کتابخانه مشتمل بر 2850 جلد کتاب و 210 جلد پایاننامه مربوط به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد و 44 عنوان مجله می باشد.این کتابخانه با 300 نفر عضو برای اعضای هیات علمی ، کارکنان ، دانشجویان دکتری و ارشد ارائه خدمات می نماید. همچنین خدمات جستجوی منابع کتابخانه و امانت ، مجهز به سیستم رایانه ای می باشد.

 

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۵