درباره پژوهشکده

تعداد بازدید:۴۹۸۴

پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی بعنوان رصدخانه دانشگاه تبریز فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی کشور، این مرکز دامنه فعالیت خود را افزایش داد و در سال 1371 بعنوان مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی شناخته شد. در سال 1382 مرکز پژوهشی فیزیک کاربردی بعنوان پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با پنج گروه پژوهشی و آموزشی فوتونیک فیزیک ، فوتونیک الکترونیک ، فوتونیک مخابرات، فیزیک پلاسما و نجوم و اختر فیزیک فعالیت خود را گسترش داد. در سال 1398 با انتقال کلیه فعالیتهای آموزشی پژوهشکده به دانشکده فیزیک، پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی با تمرکز بیشتر بر تحقیقات بنیادی و کاربردی در شاخه های مختلف فیزیک و فوتونیک به فعالیتهای پژوهشی و فناورانه خود برای رفع نیازهای جامعه و صنعت ادامه می دهد. این پژوهشکده با گروههای مختلف بین المللی از دانشگاههای معتبر دنیا در تعامل بوده و دارای طرح های تحقیقاتی مشترک میباشد. پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور اهداف زیر را دنبال می کند.

تشکیل گروههای مختلف برای انجام مطالعات بنیادی و ایجاد ارتباط با مراکز صنعتی به منظور توسعه علوم کاربردی و رفع نیازهای  کشور

تعریف طرح های مشترک تحقیقاتی با همکاری اساتید دانشگاه تبریز و سایر دانشگاه های داخلی

ایجاد آزمایشگاه های تحقیقاتی پیشرفته برای انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی

کمک به تکمیل پایاننامه های دانشجویان در آزمایشگاههای پیشرفته

ایجاد سایت شبیه سازی برای انجام محاسبات تئوری دانشجویان

ایجاد فضای مساعد برای همکاران داخل کشور به منظور همکاریهای بین دانشگاهی

اجرای همایشهای ملی و بین المللی با همکاری دانشمندان دانشگاههای سراسر جهان

ایجاد زمینه مناسب برای استفاده دانشجویان سراسر کشور از امکانات آزمایشگاهی پژوهشکده با هدف گسترش همکاریهای بین دانشگاهیدکتر ساجده محمدی عارف- ریاست پژوهشکده

شماره تماس 04133393010
شماره فکس 04133347050
Email:
mohamadiareftabrizu.ac.ir

پیام رئیس(کلیک کنید)

 

روسای قبلی

 

                         
استاد منوچهر کلافی استاد حبیب تجلی استاد مصطفی صحرایی استاد اصغر عسگری استاد سهراب احمدی


آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۴۰۰