هزینه های ثبت نام و اسکان

تعداد بازدید:۸۱۹

هزینه های ثبت نام

هزینه های ثبت نام شامل : 
هزینه شرکت در گرد همایی ، وعده های غذایی روزهای گرد همایی ، بسته علمی گرد همایی و پذیرایهای بین سخنرانی ها
دانشجویان 1400000 ریال
سایر شرکت کنندگان 2300000 ریال

 

هزینه اسکان


 هزینه اسکان به ازاء هرشب هر نفر 400،000  ریال 
اسکان در مهمانسرای دانشگاه تبریز (واقع در محوطه دانشگاه ) و سایر مکانهای در نظر گرفته شده است.

 

نحوه پرداخت هزینه ها :

هزینه ثبت نام نهائی به شماره حساب 2177220402008 با شناسه پرداخت 10401701006948757 درآمد اختصاصی دانشگاه نزد بانک ملی  – شعبه دانشگاه تبریز   واریز گردد.  توجه فرمایید که به همراه آوردن اصل فیش واریزی الزامی است
.توجه فرمایید واریز حتما با شناسه پرداخت فوق انجام شود .

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶