اعضا

تعداد بازدید:۶۳۹۱

اصغر عسگری

  استاد

  تخصص : نانو ساختارهای نیم رساناها ، ادوات اپتوالکترونیکی


  تلفن: 04133393005

  ایمیل: Asgaritabrizu.ac.ir

 

سعید اصغریزاده

  استادیار

  تخصص : فیزیک حالت جامد ، تابش ولایه های نازک


  تلفن: 04133392995

  ایمیل: asgharizadehtabrizu.ac.ir

بهروز رضایی

  استادیار

  تخصص :بلورهای فوتونی و نیم رساناها


  تلفن: 04133393027

  ایمیل: b_rezaeitabrizu.ac.ir

سعید شجاعی

  دانشیار

  تخصص :نانو ساختارهای نیم رساناهای نوین


  تلفن: 04133392995

  ایمیل: S_shojaeitabrizu.ac.ir

همکاران گروه :

  1. دکتر منوچهر کلافی
  2. دکتر علی سلطانی والا
  3. دکتر حسن بیدادی

 

آخرین ویرایش۰۴ تیر ۱۳۹۹