اطلاعیه ها - آرشیو

جذب محقق پسا دکتری : بیو فوتونیک

در قالب تسهیلات اعطایی معاونت فناوری ریاست جمهوری به جناب آقای دکتر حبیب تجلی، آزمایشگاه بیوفوتونیک پژوهشکده‌‌ی فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز ..

ادامه مطلب