آرشیو اخبار

جلسه سخنرانی علمی با موضوع Fano Resonance and its applications in nano-condensed matter physics بوسیله آقای رضا رضاپوراز دانشگاه صنعتی پوهانگ کره جنوبی

جلسه سخنرانی علمی روز دوشنبه مورخه 26/4/91 تحت عنوان Fano Resonance and its applications in nano-condensed matter physics بوسیله آقای رضا رضاپور در آمفی تاتر پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی برگزار گردید.

ادامه مطلب