آرشیو اخبار

فعالیت های پژوهشکده

تعداد مقالات ISI انتشار یافته در مجلات بین المللی بوسیله پژوهشگران پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. در سال 2010 تعداد مقالات ISI انتشار یافته در این پژوهشکده 26 مورد بوده، در حالی که در سال 2011 این رقم به 52 مورد رسیده است.

ادامه مطلب