سخنرانی علمی : Parallel Quantum Circuit in a Tunnel Junction

۲۱ مهر ۱۳۹۴ | ۱۶:۲۱ کد : ۴۲۵۳
تعداد بازدید:۶۸۶
سخنران دکتر امید فیضی نامور - دوشنبه 27 مهر ساعت 11:30
 سخنرانی علمی : Parallel Quantum Circuit in a Tunnel Junction
سخنران دکتر امید فیضی نامور
زمان : دوشنبه 27 مهر ساعت 11:30
نظر شما :