جلسه دفاع از پایان نامه دکتری فوتونیک آقای منصور اسلامی

۱۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۸ کد : ۴۲۳۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۸۱۳
همدوسی اتمی و ساختارهای جایگزیده
عنوان              : همدوسی اتمی و ساختارهای جایگزیده
استاد راهنما   : دکتر رضا خردمند
استاد راهنما   : جیانلوکا اپو

استاد
مشاور  : دکترکیوان محمود اقدمی
استاد داور      : دکتر  محمد رضا رحیمی تبار ، محمدعلی جعفریزاده ، سهراب احمدی

( ۳ )

نظر شما :