جلسه دفاع از رساله برای دریافت درجه دکتری خانم زهرا عارفی نیا

۰۸ بهمن ۱۳۹۳ | ۱۲:۱۴ کد : ۴۲۲۲ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۱۶
مدل بندی سلول خورشیدی گرافی و بهینه سازی بهره تبدیل مربوط به آن
عنوان پایان نامه  : مدل بندی سلول خورشیدی گرافی و بهینه سازی بهره تبدیل مربوط به آن
استاد راهنما      : دکتر اصغر عسگری
استاد مشاور     : دکتر منوجهر کلافی
اساتید داور        : دکتر سعید شجاعی ، دکتر یاسر عبدی ، دکتر سهراب احمدی
زمان و مکان       : چهارشنبه 8 بهمن 93 ساعت 10 آمفی تئاتر پژوهشکده فیزیک

( ۵ )

نظر شما :