فعالیت های پژوهشکده

۰۷ دی ۱۳۹۰ | ۱۵:۰۱ کد : ۴۲۰۳ اخبار تصویری
تعداد بازدید:۵۷۹
تعداد مقالات ISI انتشار یافته در مجلات بین المللی بوسیله پژوهشگران پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. در سال 2010 تعداد مقالات ISI انتشار یافته در این پژوهشکده 26 مورد بوده، در حالی که در سال 2011 این رقم به 52 مورد رسیده است.

تعداد مقالات ISI انتشار یافته در مجلات بین المللی بوسیله پژوهشگران پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. در سال 2010 تعداد مقالات ISI انتشار یافته در این پژوهشکده 26 مورد بوده،  در حالی که در سال 2011 این رقم به 52 مورد رسیده است.

 نسبت تعداد مقالات به تعداد اعضای هیات علمی 2/5 بوده که با استانداردهای دانشگاههای بین المللی مطابقت دارد. همچنین 9 مورد مقاله علمی پژوهشی و ارائه 49 مقاله در کنفرانسهای داخلی و بین المللی ازجمله فعالیتهای این پژوهشکده در سال 2011 می باشد.

تعداد طرحهای خاتمه یافته در 9 ماهه اول سال 90 ، نه مورد و تعداد طرحهای برون سازمانی در دست اجرا 2 مورد می باشد.


نظر شما :