اردوی علمی رصد و ثبت بارش شهابی برساوشی در بزرگترین رصدخانه‌ی فعال کشور

فرم ثبت نام نجوم 2
 • شماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۶۷۷۰۳۳۳ به نام سعید حامدیان
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • نام پدر*
  3
 • شماره ملی :*
  4
 • شماره تلفن ثابت:*
  5
 • تلفن همراه:*
  6
 • شماره تماس سرپرست و یا همسر :*
  7
 • نحوه آشنایی با گروه و برنامه رصدی :*
  8
 • کتاب هایی که در مورد نجوم مطالعه کرده اید :*
  9
 • آیا تا بحال تجربه شب رصدی داشته اید ؟*
  10
 • جنسیت*
  11
 • اگر ابزار رصدی دارید نام و مدل آنرا ذکر نمائید:*
  12
 • دوره های گذرانده*
  13
 • تصویر فیش واریزی*همراه آوردن اصل فیش الزامی است آپلود
   14
  • دسته
   15