نجوم ۲

فرم ثبت نام نجوم 2
 • شماره حساب 0018523655 و شماره کارت 5859837000557088 نزد بانک تجارت به نام انجمن نجوم ایران
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  2
 • تلفن همراه:*
  3
 • پست الکترونیکی:*
  4
 • جنسیت*
  5
 • دانشجو*فقط یکی انتخاب کنید
  هستم
  نیستم
  6
 • میزان تحصیلات:*
  7
 • دوره های گذرانده*
  8
 • تصویر فیش واریزی*همراه آوردن اصل فیش الزامی است آپلود
   9
  • دسته
   10
  • جهت تایید نهایی ثبت نام با شماره تلفن 09149179850 تماس گرفته شود . ثبت نام بدون تایید تلفنی اعتبار ندارد
   11
  • مدارک لازمی که در اولین جلسه برگزاری تحویل گرفته می شود. کپی کارت ملی ، شناسنامه ، آخرین مدرک تحصیلی و کپی گواهی دوره های نجومی گذرانیده
   12