تاریخ های مهم

آخرین مهلت ارسال چکیده یک صفحه ای :31 شهریور 98

مهلت ثبت نام اولیه:1 مهر 98

آخرین مهلت ثبت نام:15 مهر 98

تاریخ برگزاری : 8و9 آبان 98


 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۶۵