اعضا هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

 رزومه

تماس

تصویر

سهراب احمدی

دانشیار

04133393023

s_ahmaditabrizu.ac.ir

عبدالرسول اسفندیاری استاد

04133393002

esfand@tabrizu.ac.ir

سعید اصغری زاده

استادیار

04133392995

asgharizadehtabrizu.ac.ir

رضا خردمند

دانشیار

04133393007

r_kheradmandtabrizu.ac.ir

سیروس خرم

استادیار

04133393016

skhorramtabrizu.ac.ir

حبیب خوش سیما

دانشیار

0413339004

khoshsimatabrizu.ac.ir

محمد صادق

ذاکر حمیدی

دانشیار

04133393027

zakerhamiditabrizu.ac.ir

بهروز رضایی

استاد یار

04133393027

b_rezaeitabrizu.ac.ir

وحید سیاه پوش

استادیار

04133393008

v_siahpoushtabrizu.ac.ir

سعید شجاعی

دانشیار

04133392995

S_shojaeitabrizu.ac.ir

مصطفی صحرایی

استاد

04133393006

sahraitabrizu.ac.ir

اصغر عسگری استاد

04133393001

Asgaritabrizu.ac.ir

زهرا عارفی نیا استاد یار

04133393029

arefinia@gmail.com

1554789906-arefi.jpg

میر حجت کرمانی

استاد یار

04133393002

kermanitabrizu.ac.ir

 
 
 
 
محققین پسادکتری:
 

نام و نام خانوادگی

دانلود رزومه

تماس

تصویر

منصور اسلامی

04133393015

m.eslami@tabrizu.ac.ir

کبری حسنی رخ

04133393031

zhasanirokh@yahoo.com

رعنا عسگری ثابت

04133393031

asgarisabet@tabrizu.ac.ir

بابک علیایی فر

 

04133393033

babak.olyaeefar@gmail.com

روشنک کیان

04133393031

Roshanak_kian@tabrizu.ac.ir

آذر وفا فرد

04133392996

 
فرشاد اختریان فر

04133393015

farshad.akhtarian@gmail.com

مهسا خادم صدیق    
زینب ابراهیم پور    
آنیا صمدی قدیم   samadi.aunia@tabrizu.ac.ir
فروغ بزرگزاده   fbozorgzadeh@live.com

 

محققین پسادکترای قبلی

  فرزانه بیات     

                

                

04133393031

farzanehbayat84@gmail.com

 

زینب هزارخانی

04133392996

                         hezarkhani@tabrizu.ac.ir

 
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۱۷۷۴