آزمایشگاهها

تعداد بازدید:۱۰۱۶

آزمایشگاههای گروه فوتونیک فیزیک از جمله آزمایشگاههای مجهز در زمینه های اپتیک ، اسپکتروسکوپی و لیزر در کشور بشمار می آید. این آزمایشگاهها شامل آزمایشگاههای لیزر ، طیف سنجی و سنتز مواد آلی است.

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ دی ۱۳۹۵