اعضا

رضا خردمند

  دانشیار

  تخصص : سالیتونهای نوری ، سویچهای کاملا نوری


  تلفن: 04133393007

  ایمیل: r_kheradmandtabrizu.ac.ir

مصطفی صحرایی

  استاد

  تخصص : اپتیک گوانتومی


  تلفن: 04133393006

  ایمیل: sahraitabrizu.ac.ir

زهرا عارفی نیا

  استادیار

  تخصص :شبیه سازی ادوات اپتوالکترونیکی و مخابرات فیبر نوری


  تلفن: 04133393029

  ایمیل: arefinia@gmail.com

همکاران گروه:
1- پروفسور محمد سهیل زبیری (دانشگاه تگزاس آمریکا)
2- پروفسور لوجی لوجیاتو (دانشگاه اینسوبریا - میلان - ایتالیا)
3- دکتر کیوان محمودی اقدم (دانشگاه پیام نور)
4- دکتر محمد محمودی (دانشگاه زنجان)
5- پروفسور فرانکو پراتی (دانشگاه اینسوبریا - میلان - ایتالیا)

 

 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۴۷۶