پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
يکشنبه 3 خرداد 1394  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین- خرداد 1394
گردهمایی بین المللی سالانه سیستم های ابعاد پایین : 4, 5 خرداد 1394
انتصاب آقای دکتر سهراب احمدی به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسی
انتصاب آقای دکتر سهراب احمدی به عنوان سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشکده فیزیک کاربردی و تحقیقات ستاره شناسیتابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :