پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی
شنبه 29 آذر 1393  |  English  |   |   | 
اخبار و اطلاعیه ها
گردهمایی سالانه سیستم های ابعاد پایین- خرداد 1394
گردهمایی سالانه سیستم های ابعاد پایین : 4, 5 خرداد 1394
انتخاب مقاله عضو هیات علمی گروه فوتونیک پژوهشکده فیزیک عنوان بهترین مقاله (Best paper) کنفرانس بین المللی SEEP2014
مقاله دکتر سهراب احمدی عضو هیات علمی گروه فوتونیک پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی دانشگاه تبریز به عنوان بهترین مقاله (Best paper) کنفرانس بین المللی SEEP2014 انتخاب شد.تابلو اعلانات
صفحه اصلي سایت
انتخاب وب سایت مورد نظر :